Stefan Schmid

Geograf osobowości

Stefan Schmid, absolwent geografii, specjalizujący się w geografii ekonomicznej/BWL; szkolenia: Interakcje Osobowość — System (PSI), Model Zasobów z Zurychu (Zürcher Ressourcen Modell, ZRM), doradztwo zorientowane na Osobowość i Zasoby (Persönlichkeits- und ressourcenorientierte Beratung, PRB), psychologia skoncentrowana na procesie i ucieleśnieniu (Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie, PEP). Od 2004 roku pracuje jako trener i konsultant. Współtwórca "Żółtej Szkoły".

Erwin Müller

Nauczyciel, rektor, prelegent

Erwin Müller, studiował nauczanie początkowe na Uniwersytecie w Regensburgu; dyplomowany nauczyciel doradztwa psychologicznego; dyrektor szkoły podstawowej w Plattling; przewodniczący okręgu Katholische Erziehergemeinschaft in Bayern e. V. - KEG Niederbayern; konsultant ds. rozwoju szkolnictwa, wspierania uzdolnionych uczniów, ADHD, całodziennego nauczania i integracji.

Tytuł wykładu:

Bezpieczne więzi z ludźmi prowadzące do poczucia spokoju i obecności