Woltemade Hartman

Ph.D.

Jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą prowadzącym prywatną praktykę w Pretorii (RPA). Ukończył szkolenie w zakresie hipnoterapii w Fundacji Ericksonowskiej w Phoenix / Arizona oraz w zakresie Terapii Stanów Ego u profesora J.G. Watkinsa i Helen Watkins w Missoula / Montana. Jest autorem książek: "Terapia Stanów Ego z dziećmi po traumie seksualnej (“Ego state therapy with sexually traumatized children", 2000, Kagiso Publishers) oraz "Wprowadzenie do Terapii Stanów Ego” (“Einführung in die Ego-State-Therapie”) wraz z dr fil. Kai Fritzsche (2010, Wydawnictwo Carl Auer). Ponadto opublikował liczne artykuły w czasopismach fachowych na temat hipnozy, Terapii Stanów Ego i Psychoterapii. Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Miltona H. Ericksona w RPA (MEISA). Dr Hartman przewodniczył komitetowi założycielskiemu i był poprzednikiem prezydenta Międzynarodowej Terapii Stanów Ego (ESTI). Jest członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy (ISH) i przewodniczy Komitetowi Doradczemu Przedstawicieli Krajowych. Jest starszym pracownikiem naukowym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Johannesburgu w RPA. Naucza w RPA, Europie, Australii, Kanadzie, USA, Skandynawii, Chinach, Hongkongu i Japonii. Obecnie wykłada również kilka razy w roku w austriackim stowarzyszeniu Miltona Ericksona w Wiedniu (Milton Erickson Gesellschaft Austria, MEGA), niemieckim stowarzyszeniu Miltona H. Ercksona (Milton H. Erickson Gesellschaft, MEG), Niemieckim Towarzystwie Hipnozy i Hipnoterapii (DGH), Szwajcarskim Stowarzyszeniu Stanów Ego oraz w innych licznych Instytutach w krajach niemieckojęzycznych. Wygłaszał wykłady inauguracyjne na wielu międzynarodowych kongresach. Dr Hartman otrzymał w 2009 roku nagrodę “Early Career Award for Innovative Contributions to Hypnosis”, nagrodę przyznawaną przez International Society for Hypnosis (ISH) kolegom, którzy na początku swojej kariery zawodowej wnieśli innowacyjny wkład w hipnoterapię. Odbył również szkolenia w zakresie Terapia Odwrażliwiania i Ponownego Przetwarzania Informacji za pomocą Ruchów Gałek Ocznych (EMDR), Integracji Ruchu Oczu (EMI), EdxTM (Psychologia Energii), Terapii Skoncentrowanej na Oddziaływaniu, podejścia Mindfulness oraz Terapii Seksualnej. Dr Hartman jest akredytowanym na arenie międzynarodowej terapeutą Soma i Somatic Experiencing, a swoje szkolenie w zakresie tych podejść ukończył pod kierunkiem dr Soni Gomes i Marcelo Muniza (Brazylia).

Tytuł wykładu:
Sztuka i nauka łączenia Teorii Poliwagalnej z Terapią Stanów Ego: Potężne Połączenie!