Stephen W. Porges

Dr.

Stephen W. Porges, jest wybitnym naukowcem uniwersyteckim na Uniwersytecie Indiana i dyrektorem założycielem Konsorcjum Badań nad Stresem Traumatycznym. Jest profesorem psychiatrii na Uniwersytecie Karoliny Północnej oraz emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Illinois w Chicago i Uniwersytecie Maryland. Pełnił funkcję przewodniczącego Society for Psychophysiological Research oraz Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences, a w przeszłości otrzymał nagrodę National Institute of Mental Health Research Scientist Development Award. Opublikował ponad 400 recenzowanych prac z różnych dziedzin, w tym anestezjologii, inżynierii biomedycznej, medycyny krytycznej, ergonomii, fizjologii wysiłku fizycznego, gerontologii, neurologii, neuronauki, położnictwa, pediatrii, psychiatrii, psychologii, psychometrii, medycyny kosmicznej i uzależnień. W 1994 r. przedstawił Teorię Poliwagalną, która łączy rozwój autonomicznego układu nerwowego ssaków z zachowaniami społecznymi i podkreśla znaczenie stanu fizjologicznego w wyrażaniu problemów behawioralnych i zaburzeń psychicznych. Teoria ta prowadzi do innowacyjnych metod leczenia opartych na wglądzie w mechanizmy pośredniczące w objawach różnych zaburzeń behawioralnych, psychiatrycznych i fizycznych.

Jest autorem licznych książek, oryginalne tytuły w języku angielskim: The Pocket Guide to the Polyvagal Theory: The Transformative Power of Feeling Safe, (Norton, 2017),
Współredaktor książki Clinical Applications of the Polyvagal Theory: The Emergence of Polyvagal-Informed Therapies (Norton, 2018) oraz autorka książki Polyvagal Safety: Attachment, Communication, Self-Regulation (Norton 2021).
Dr Porges jest twórcą i właścicielem patentu na interwencję opartą na muzyce, Safe and Sound Protocol ™ (SSP), która jest wykorzystywana przez terapeutów w obszarach terapii traumy, regulacji stresu i emocji, przetwarzania języka i redukcji wrażliwości słuchowej.

Książki dr. Porgesa ukazały się również w Polsce, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Porges, S. (2020) Teoria Poliwagalna. Przewodnik, Kraków, WUJ
Porges, S. (2021) Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w Teorii Poliwagalnej, Kraków, WUJ