Dr. Silvia Zanotta

Dr fil.

Silvia Zanotta, dr fil., prowadzi własną praktykę jako psychoterapeutka dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin w Zurychu (Szwajcaria). Poza psychoterapią skoncentrowaną na osobie (Carl Rogers), hipnozą kliniczną (Milton Erickson), Psychoimaginacyjną Terapią Traumy (Psychoimaginativer Traumatherapie, PITT, Luise Reddemann) i terapią Stanów Ego (John i Helen Watkins), posiada również certyfikaty w zakresie Somatic Experiencing (Peter Levine), Resource Therapy (Gordon Emmerson) i Somatic Ego State Therapy (Maggie Phillips). To holistyczne spektrum uzupełnia psychologią energetyczną i akupresurą. Szczególne obszary jej specjalizacji to leczenie stresu pourazowego, lęków, fobii, kompulsji i autyzmu, a także łączenie Terapii Stanów Ego i hipnozy z metodami somatycznymi.

Silvia Zanotta prowadzi wykłady na różnych międzynarodowych kongresach w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Polsce, Kanadzie i RPA na temat traumy, terapii Stanów Ego, a także naucza w różnych krajach europejskich. Jest trenerką, superwizorką, a także założycielką i współdyrektorką Ego-State Therapy and Resource Therapy Training w Szwajcarii (www.egostatetherapie.ch) oraz autorką różnych artykułów w specjalistycznych, w książkach i czasopismach, a także własnej publikacji “Stawanie się na nowo całością - leczenie traumy za pomocą terapii stanów ego i wiedzy o ciele” ("Wieder ganz werden - Traumaheilung mit Ego-State-Therapie und Körperwissen") (Carl Auer, 2018).

Tytuł wykładu:
Terapia Stanów Ego (TSE) oraz poliwaginalna wiedza o ciele w pracy z osobami, które doświadczyły traumy