Skip to main content

Witamy na Kongresie Poliwagalnym

Środa, 22.06.2022, 13:00

Kongres Poliwagalny

22.06.2022 | 13:00-21:30 | 9 wykładów | Na żywo na platformie Zoom

Teoria Poliwagalna jest coraz szerzej wykorzystywana i omawiana w kręgach terapeutycznych i poradnictwie. Wzbogaca ona wiele dziedzin, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i praktycznym.

Akademia Carla Auera, Wydawnictwo Carl-Auer, Akademia Poliwagalna oraz Milton-Erickson-Institut Rottweil zapraszają na wyjątkowy kongres online. Organizatorem Kongresu jest Trenkle Organisation w Rottweil w Niemczech.

Uznani praktycy i trenerzy z Niemiec, Polski, Szwajcarii, Belgii i RPA podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, kiedy i w jaki sposób Teoria Poliwagalna pomaga im w pracy terapeutycznej, klinicznej i edukacyjnej.

Kongres odbędzie się w języku niemieckim i angielskim i Kongres nie będzie tłumaczony na język polski.

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować.

Zapowiedzi inicjatorów wydarzenia

Polski Instytut Poliwagalny

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do udziału w pierwszej europejskiej konferencji o Teorii Poliwagalnej. Oprócz dr Stephena Porgesa i Deb Dany w konferencji w roli prelegentów wezmą udział uznani na skalę europejską i nie tylko praktycyTeorii,tacyjak dr Gunther Schmidt, dr Woltemade Hartmann, dr Silvia Zanotta, czy dr Sabine Fruth. Tym bardziej się cieszymy, że w gronie tym znajduje się również dr. n. hum. Krzysztof Karauda.

Teoria Poliwagalna jest coraz szerzej wykorzystywana i omawiana w kręgach terapeutycznych i nie tylko. Wzbogaca ona wiele dziedzin, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i praktycznym. Podczas tej konferencji zaproszeni prelegenci podzielą się praktycznymi wskazówkami idoświadczeniami na temat zastosowania Teorii Poliwagalnej w ich codziennej pracy.Dlatego tematyka kongresu skupiać się będzie przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu Teorii m. in. w psychoterapii, fizjoterapii czy w edukacji i szkolnictwie.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z programem kongresu oraz biografiami prelegentów.

Kongres ten, to wspaniały przykład międzynarodowej współpracy na rzecz szerzenia wiedzy o Teorii Poliwagalnej i jej praktycznego zastosowania. Naszym zdaniem uczestnictwo w tym wydarzeniujest wspaniałą okazją do tego, by dowiedzieć się jak terapeuci z innych krajów europejskich i nie tylko, pracują z Teorią. I zainspirować się!

Podczas konferencji będziemy się łączyć z USA, Niemcami, Polską, Szwajcarią, Belgią i RPA. To prawdziwie międzynarodowa konferencja!

PS: Dla wszystkich uczestników konferencji zaplanowaliśmy również spotkanie na godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji podczas którego, przybliżymy Wam podstawowe założenia Teorii Poliwagalnej, a także odpowiemy na pytania związane zarówno z Teorią jak i działalnością naszego Instytutu.

Do zobaczenia!

Ewelina Ziółek wraz z Zespołem Instytutu Poliwagalnego

Akademia Poliwagalna

Drodzy Czytelnicy,

Mamy przyjemność zaprosić Was na Kongres Teorii Poliwagalnej. Jest to dla nas wielka przyjemność! Dodatkowo fakt, że możemy współpracować z takimi partnerami, jak Carl-Auer-Verlag i Carl-Auer Akademie, a także z panem Bernhardem Trenkle i Milton-Erickson-Institut Rottweil, jest dla nas podwójną radością i zaszczytem jednocześnie. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie za to podziękować!

Jakie są nasze oczekiwania związane z tym kongresem?
Teoria Poliwagalna (PVT) jest już od pewnego czasu wykorzystywana w terapii i edukacji, a dla coraz szerszego grona profesjonalistów stanowi dobrze znany obszar. Przynajmniej jeśli chodzi o jeden z jej fundamentów. Autonomiczny układ nerwowy posiada trzy stany, które kontrolują nasze reakcje na sygnały z otoczenia dotyczące bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa i zagrożenia życia.

Wielodyscyplinarne znaczenie i złożoność Teorii Poliwagalnej stają się oczywiste, gdy zapoznamy się z literaturą naukową. Gdy tylko zagłębimy się w Teorię, pojawia się wiele interesujących pytań dotyczących jej zastosowania. Otwierają się przed nami nowe możliwości, które wykraczają daleko poza (powszechne już) wykorzystanie jej w terapii traumy.

Dzięki naszemu kongresowi chcemy wzmocnić wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami, a także stworzyć sieć współpracy w zakresie badań naukowych nad PVT oraz dzielić się doświadczeniami z praktyki. Współpraca ta dotyczyć powinna najróżniejszych dziedzin psychoterapii, medycyny, pracy socjalnej, edukacji i profilaktyki zdrowia. Chcemy mówić ważnych obszarach zastosowania Teorii w terapii depresji, zaburzeń lękowych, borderline czy uzależnień, a w medycynie w neurogastroenterologii, neurokardiologii czy neonatologii. W dziedzinie edukacji potrzebne są bezpieczne szkoły, skuteczna koregulacja już od przedszkola. Psychoedukacja w zakresie PVT potrzebna jest przede wszystkim w obszarach, w których ludzie żyją, uczą się i pracują razem.

Podczas naszego kongresu skoncentrujemy się na następujących kluczowych zagadnieniach dotyczących PVT:

- Neurocepcja
- Koregulacja i samoregulacja
- Elastyczność na "drabinie poliwagalnej" czyli jak bezpiecznie przejść ze stanów obronnych do stanu połączenia i poczucia bezpieczeństwa.

Istnieje wiele cytatów dr Porgesa, które warto przywoływać. Naszym ulubionym cytatem, który jest bardzo aktualny i odzwierciedla naszą motywację do łączenia PVT z tak wieloma dyscyplinami jest: "Jeśli chcesz ulepszyć świat, zacznij od tego, by ludzie czuli się bezpieczniej".

W tym celu PVT dostarcza nam wiedzy głęboko zakorzenionej w sferze neurobiologicznej. Zaproszeni przez nas eksperci otworzą dla nas swoje “skrzynki z narzędziami” i podzielą się z nami swoimi doświadczeniami na temat tego, co Teoria Poliwagalna wnosi do ich pracy.

Jeśli ten kongres trafi do świata, a wszyscy uczestnicy wyniosą z niego nowe narzędzia, dzięki którym będą mogli w sposób komunikatywny i ucieleśniony przekazywać większe poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom, rodzinie, klientom, uczniom, pacjentom, pracownikom, sąsiadom — wtedy ten kongres osiągnie to, czego pragniemy.

Wspólnie kładziemy fundamenty pod dalszy rozwój, nowe sposoby działania i inspirującą wymianę.

Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Poliwagalnemu w Niemczech (Polyvagal Gesellschaft e.V. (i.Gr.)), które zainicjowało ten kongres i współpracę.

Zespół Akademii Poliwagalnej

Matthias Ohler

Dyrektor wydawniczy Carl-Auer-Verlag, kierownik Akademii Carla Auera

Akademia Carla-Auera i Carl-Auer Verlag uważają się za szczęściarzy, że właśnie nadarza się kolejna wyjątkowa okazja, aby w bardzo praktyczny sposób realizować jedno z naszych haseł: “Uczynienie nieprawdopodobnej komunikacji bardziej prawdopodobną poprzez pomoc w jej zorganizowaniu”.

Tym razem chodzi o Teorię Poliwagalną, która jest coraz powszechniej przyjmowana i dyskutowana w kręgach terapeutycznych, doradczych i edukacyjnych. Wzbogaca ona wielu praktyków, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i w ich codziennej praktyce. Dotyczy to zarówno dziedziny systemowej, hipnoterapeutycznej i hipnosystemowej, jak i pedagogiki oraz organizacji kształcenia.

Wymieńmy tylko kilku autorów z programu Carl-Auer: W swojej praktycznej książce "Wieder ganz werden - Traumaheilung mit Ego-State-Therapie und Körperwissen" ("Stając się na nowo całością - leczenie traumy za pomocą terapii Stanów Ego i wiedzy o ciele") dr Silvia Zanotta przedstawia znaczenie terapii Stanów Ego, Somatic Experiencing i Terapii Skoncentrowanej na Zasobach, a także neurobiologicznych podstawy skutecznej terapii traumy, odwołując się szczegółowo do badań z zakresu Teorii Poliwagalnej. Program “Żółtej Szkoły” autorstwa m.in. Erwina Müllera i Stefana Schmida czerpie istotne impulsy z Teorii Poliwagalnej, Psychologii Procesu i Psychologii Ucieleśnienia (Prozess- und Embodimentfokussierten Psychologie, PEP) oraz Teorii Interakcji Osobowość - System (Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen, PSI) Juliusa Kuhla, które okazały się niezwykle użyteczne w praktyce. Podobnie jak rozwinięcie przez Martina Lemme i Bruno Körnera programu “Nowa Władza Władzą Systemową - Siła Obecności (Neuen Autorität zu Systemischer Autorität - Die Kraft der Präsenz). Monika Röder, terapeutka par i seksuolog, w swoich książkach dla każdego (Der kleine Ehe-Retter i Der kleine Sex-Retter) wykorzystuje nie tylko zasady “Sexocorporel” i zasady systemowe, ale także Teorię Poliwagalną.

Z pewnością istnieją krytyczne głosy na temat Teorii Poliwagalnej w obszarze badań neurobiologicznych, podobnie jak były i są nimi dyskusje na temat autopoezy, neuronów lustrzanych, obrazowania funkcjonalnego, eksperymentów Benjamina Libeta i wielu innych. My podczas tego kongresu kładziemy nacisk na praktykę.

Cieszymy się, że kongres online 22 czerwca 2022 r. będzie okazją do zapoznania się z opinią wybitnych specjalistów na temat znaczenia Teorii Poliwagalnej w ich praktyce. Cieszymy się, że swój wkład będzie miał również twórca Teorii Poliwagalnej, dr Stephen Porges. Cieszymy się, że Milton-Erickson-Institut Rottweil, a konkretnie Bernhard Trenkle i organizacja Trenkle po raz kolejny są silnymi partnerami w realizacji inspirującej wymiany wiedzy profesjonalistów. Na koniec, chcielibyśmy podziękować Stowarzyszeniu Poliwagalnemu, które zainicjowało ten kongres.

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia 22 czerwca!

Matthias Ohler

Dyrektor zarządzający Carl-Auer Verlag i szef Carl-Auer Academy

Bernhard Trenkle

Dyrektor Instytutu Miltona Ericksona w Rottweil

Dlaczego wspieramy Stowarzyszenie Poliwagalne w organizacji tej konferencji?

Zacznę nieco nietypowo od żartu z mojej książki:
"Ha-Podręcznik psychoterapii" („Das Ha-Handbuch der Psychotherapie: Witze - ganz im Ernst“):

Nauczyciel pyta uczniów, co jest szybsze: światło czy dźwięk. Natychmiast zgłasza się uczeń: "Dźwięk". Nauczyciel: "Dlaczego tak myślisz?". Uczeń mówi, że kiedy włącza telewizor w domu, najpierw pojawia się dźwięk, a dopiero później obraz. Nauczyciel mówi: "Niestety, zła odpowiedź".
Inny uczeń mówi: "Światło jest szybsze, nauczycielu". - "Racja! A dlaczego?" Uczeń myśli: "Kiedy naciskam przycisk zasilania na moim kompaktowym zestawie stereo, najpierw zapala się lampka, a dopiero potem rozlega się dźwięk". Nauczyciel mówi: "A więc dobra odpowiedź, ale złe rozumowanie. Pytam więc ponownie: co jest szybsze, światło czy dźwięk?". Zgłasza się trzeci uczeń: "Światło". Nauczyciel ponownie prosi o uzasadnienie: "Tak, jeśli stoję na górze, a na górze naprzeciwko pada strzał, to najpierw widzę dym z broni, a dopiero po jakimś czasie słyszę strzał". Zanim nauczyciel, zdąża pochwalić ucznia, uczeń dodaje: "A to dlatego, że oczy są bardziej wysunięte do przodu niż uszy".

Z tej historii można wyciągnąć wniosek, że czasami można mieć właściwą odpowiedź, ale teoretyczne rozumowanie tematu nie zawsze musi być całkowicie poprawne.

Od około 20 lat koledzy, których pracę cenię, wskazują na znaczenie Teorii Poliwagalnej, zwłaszcza w terapii traumy. Inni koledzy naukowcy czasami wątpią w tę teorię i jej podstawy neurofizjologiczne.

Ostatnio znany kolega z branży powiedział: "Jestem świadomy krytyki Teorii Poliwagalej i częściowo ją rozumiem, ale dla mnie nie zmienia to faktu, że jest ona pomocna i istotna w pracy terapeutycznej."

Wiemy, że dyskusje teoretyczne na temat podstaw neurofizjologicznych teorii prowadzone są na forach internetowych. Jednak my podczas tej konferencji chcemy dowiedzieć się od kolegów praktyków, gdzie i w jaki sposób Teoria Poliwagalna jest im pomocna w pracy i dlaczego.

Przygotowanie programu konferencji we współpracy z Matthiasem Ohlerem (Akademia im. Carla Auera) i Sonją Heinrich (Akademia Poliwagalna) było prawdziwą przyjemnością, a sam program jest na wyjątkowo wysokim poziomie merytorycznym. Tematy obejmują zarówno psychoterapię z naciskiem na traumę, jak i możliwe zastosowanie Teorii w szkole i edukacji. Patrząc na naszych prelegentów, rzadko można zdobyć tak wartościową, rzeczową i interesującą wiedzę w tak krótkim czasie.

Bernhard Trenkle